Egészségügyi biztosítás

A felelősségbiztosítás jogi alapja

1997.évi CLIV.tv.az egészségügyről, 108§(2.) bekezdés:

"Az egészségügyi szolgáltatók részére működési engedély csak abban az esetben adható ki, ha rendelkezik az egészsgégügyi szolgáltatás során okozott kár megtérítésére felelősségbiztosítással."

Magyarországon, más országokhoz hasonlóan, nem vezetik külön az egészségügyi statisztikák az egészségügyi szolgáltatókkal szemben indított kártérítési eljárások adatait és a biztosítók sem közlik a biztosítóknak az ilyen jellegű adatokat. Az eddigi összesítés (kb 70 kórház adatát tartalmazza) szerint az évi kárigény megközelíti az évi 3,5 milliárd forintot.
Következtetések


  • A polgári (kártérítési) ügyek száma növekedést mutat
  • A kártérítési igény összege és a bírói úton megítélt összegek jelentősen nőnek
  • Nincs jogvédelmi rendszer, emiatt hiányzik az ellenpólus, ami csökkentené a kártérítési kifizetéseket
  • Az intézmények által a felelősségbiztosítójuk által nem fedezett kifizetett kártérítési összeg jelentősen nőtt, a kórházak védtelenek, ami egyre nagyobb terhet ró az egészségügyi intézmények gazdálkodására
  • A peren kívüli megegyezés lehetősége csekély
  • A biztosítóknak általánosságban előnytelen üzlet az egészségügyi felelősségbiztosítások megkötése
  • A biztosítási díjak emiatt emelkednek
  • A peres felek a végsőkig harcolnak igazukért, ami a szakembergárda felértékelődését, magas perköltségeket és elhúzódó pereket von maga után.

Egészségügyi szolgáltatók felelősségbiztosítása

Az adott biztosító a biztosítási díj megfizetése ellenében kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződésben meghatározott biztosítási esemény bekövetkezése esetén, a szerződési feltételekben szabályozott körben, módon és mértékben a biztosított helyett megtéríti azokat a vagyoni valamint az élet vagy testi épség és egészség-mint személyhez fűződő jogok- megsértésével okozott nem vagyoni károka, amelyekért a biztosított kártérítési felelősséggel tartozik.

A Bróker a biztosítási szerződés előkészítésekor arra törekszik, hogy az egészségügyi szolgáltató érdekeit maximálisan képviselje.

Kontakt-Humán Biztosítási Alkusz Kft.    |   1088 Budapest, Múzeum u. 15/A. Fsz. 2.
 Az oldalt szolgáltatja: wlap.hu