Gépjármű biztosítás

Kötelező biztosítás

Ezzel a felelősségbiztosítási típussal mindenkinek rendelkeznie kell, aki Magyarországon a közúti forgalomban részt kíván venni személygépjárművel, tehergépjárművel, motorkerékpárral, autóbusszal, lassú járművel, vontatóval, pótkocsival.

A biztosítóknak törvényben előírt kötelezettségük, hogy minden év november első napjáig közzétegyék a jövő évre vonatkozó kötelező biztosítás tarifájukat annak érdekében, hogy a velük szerződésben lévő ügyfelek eldönthessék, hogy a következő évben melyik biztosítóhoz kössék kötelező felelősség biztosításukat.

Aki pedig kötelező gépjármű felelősség biztosítás felmondását tervezi, az 30 nappal a biztosítási évforduló elött (azaz december 1.-ig) kell, hogy ezt a kérését írásban eljuttassa a biztosítóhoz. Ezt megteheti levélben illetve faxon, de beviheti személyesen a biztosító valamelyik ügyfélszolgálati irodájába is.

Mindenképp javasoljuk, hogy maradjon nyoma a felmondás eljuttatásának, és azt őrizzék meg, hogy vitás esetben (pl. a biztosító elkeveri a felmondást) ez a bizonyíték az ügyfél kezében legyen.

A kötelező biztosítás ("kötelező gépjármű felelősség biztosítás") - ami egyébként közvetlenül az interneten, az oldalunkról is köthető - az a termékterület, ahol a biztosítás díja számít leginkább és csak nagyon kis részben az egyes biztosítókkal szembeni attitűdök. Évről-évre javasoljuk a biztosítóváltást (akár pár ezer forint díjkülönbözet miatt is) azoknak, akik nem ragaszkodnak régi biztosítótársaságukhoz.

Azon cégek/családok esetében amelyek legalább két személygépjárművet vagy tehergépjárművet bírtokolnak érdemes a lényegesen olcsóbb kötelező gépjármű (illetve casco) flotta biztosítást választani. Számos biztosító társaság foglalkozik ezzel a területtel, és igencsak komoly engedményeket hajlandóak adni a közöttük kialakult éles piaci verseny miatt!

A casco biztosítás módozatai ennél sokkal színesebb képet mutatnak. Itt igazán egyénre szabott biztosítási kondíciókat tudunk kínálni ügyfeleink eltérő igényeinek kielégítésére. A lopáskár, totálkár, teljes megsemmisülés és a teljes körű casco biztosítások, és ezen belül is az önrészek variálhatósága áll eszközként rendelkezésünkre, hogy megtaláljuk azt a havi díjat, amely nem okoz akkora megterhelést Önnek vagy cégének.Ajánlat

A biztosítás egyik sajátossága, hogy a biztosítási ajánlatot nem a biztosító teszi, hanem az ügyfél. Ez akkor is így van, ha a biztosító keresi meg valamilyen formában az ügyfelet. Az ajánlat elfogadásáról, vagyis hogy vállalható-e az ügyfél kockázata, a biztosító dönt a rendelkezésére álló 15 napon belül. Ha a biztosító az említett határidőn belül nem válaszol az ajánlatra, akkor a biztosítás az ajánlat eredeti tartalmával - a szerződéskötés időpontjára visszamenőlegesen - lép hatályba. A kötvény kiállításával a szerződés mindig létrejön.


Alkusz (biztosítási bróker)

Biztosításközvetítő, aki a szerződő segítségére van a megfelelő biztosítási típus kiválasztásánál, segíti a szerződés létrejöttét és fennmaradását. Segítséget nyújt a biztosítási igény megfogalmazásához, és a megfelelő biztosító kiválasztásához, közreműködhet a díjbeszedésben és a kárrendezésben is. Az alkusz független; nem köthet olyan megállapodást, hogy az ajánlatokat csak egyetlen biztosítóhoz közvetíti. Az alkusz a biztosítótól kap jutalékot.


Biztosító

Biztosítási tevékenység folytatására jogosult szervezet, általában részvénytársaság.


Biztosított

Az a személy, akinek az életével kapcsolatos biztosítási eseményre/kockázatra a biztosítási szerződés létrejön.


Bonus/malus

A hazánkban érvényes kötelező gépjármű felelősségbiztosítás szabályozás értelmében a rendszer díjkedvezménnyel (bonus) honorálja a kármentes éveket, illetőleg pótdíjat (malus) állapít meg, vagy a megszerzett kedvezményt csökkenti, ha az üzembentartó kárt okozott.A rendszer egy alap (A00), 10 bonus (B01-10) és 4 malus osztályból (M01-M04) áll. A legmagasabb B10 fokozat rendszerint 50% díjengedményt, a legalacsonyabb M04 fokozat 100%-os pótdíjat jelent az alapdíjhoz képest. Személygépjármű, illetve motorkerékpár esetén két kategóriát csúszik vissza az üzembentartó a bonus-malus skálán, egy-egy károkozás kapcsán, egy kármentes év pedig egy kategóriával kedvezőbb besorolást eredményez. Bonus-malus igazolás: Kártörténeti igazolás.


Kárbejelentés

A biztosított hivatalos lépése, amellyel a biztosítási esemény bekövetkezését bejelenti a biztosító felé. A szerződés tartalmazza azt a határidőt, amelyen belüli a kárbejelentést meg kell tenni. Elmulasztása a biztosító mentesülését eredményezi, ha a késedelem miatt lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak.

Kedvezményezett

Az a személy, akinek a biztosító a szolgáltatást teljesíti.

Kizárás

A biztosítási szerződésben meghatározott bizonyos eseményeket, illetve körülményeket a biztosító a kockázatok köréből kizár. Ezen események bekövetkeztekor, illetve a meghatározott körülmények fennállásakor a biztosító a szolgáltatás alól mentesül.

Kötvény

A biztosítási szerződés létrejöttét igazoló okmány. Kár esetén ezen okmány igazolja - a díjfizetéssel együtt - a biztosítási jogviszony érvényes fennállását.


Szerződő

A szerződő az a természetes vagy jogi személy, aki a biztosítást megköti, vállalja és teljesíti a biztosítási díj megfizetését. A szerződő sokszor megegyezik a biztosítottal, de lehet külön személy.


Területi hatály

Földrajzilag, helyrajzilag vagy természetben meghatározott fogalom; a biztosítási szerződésben azt jelenti, hogy a biztosító csak a meghatározott területen bekövetkezett biztosítási eseményekre visel kockázatot. Például az autóbiztosításoknál a területi hatály: Európa, valamint Törökország kontinensen kívüli része.


Zöldkártya

Nemzetközi gépjármű-biztosítási bizonylat, amely azt igazolja, hogy az üzembentartó a hazájában olyan felelősségbiztosítással rendelkezik, amely érvényes a külföldön (Európában) okozott károkra is. A Zöld Kártyát a felelősségbiztosító - kérésre - állítja ki, és annak bemutatását a fogadó ország a határon megkövetelheti


Kontakt-Humán Biztosítási Alkusz Kft.    |   1088 Budapest, Múzeum u. 15/A. Fsz. 2.
 Az oldalt szolgáltatja: wlap.hu